Tűzifavásárláskor is járjunk el tudatosan

tuzifa4.jpg

Elkezdődött a fűtési szezon, és aki teheti, igyekszik minél kedvezőbb feltételek mellett beszerezni a tűzre valót, a tűzifát. A tűzifa beszerzésnek többféle formája, módja létezik, de vajon tisztában van-e a vásárló, hogy mikor jár jobban? A bizonytalan eredetű, nem legális vállalkozástól vásárolt tüzelőanyag még a látszólag olcsóbb ár ellenére is szinte biztosan nem lesz jó üzlet. Idéntől pedig tűzifa vásárlói tájékoztatót kell átadni a megrendelőnek.

Milyen módon juthatunk tűzifához?

Vannak működési engedéllyel rendelkező tűzifa-értékesítő helyek, mint pl. egyes TŰZÉP telepek, vagy tűzifa értékesítő telepek, ahol térfogatra (m3-ben, esetleg kalodában), vagy tömegre (kg-ra, q-ra) történik a tűzifa értékesítés. Ezen értékesítő helyeken a pontos mérés ellenőrizhető módon biztosított.

Milyen mértékegységben rendeljünk?

A tűzifa köbméterben (m3) való elszámolása a lehető legpontosabb mennyiség és az egyetlen hiteles mértékegysége. Míg a nedves tűzifa kb. 2-szer annyit nyom, mint a száraz, a fa térfogata gyakorlatilag állandónak tekinthető.

Ha nem kalodában, hanem ömlesztett módon vásárolja a tűzifát, azzal számolni kell, hogy a hézagokkal (levegővel) is kitöltött az űrmérték. Az ömlesztett tűzifa mennyiségét ugyanis nem lehet a rakott fa mennyiségével összehasonlítani, mivel a kalodában árusított, rakott fa ára azért is magasabb, mert ott a köbméter pontosan, kézzel kirakott, míg az ömlesztettet egy köbméter űrmértékű rakodókanállal rakják fel a teherautóra, mely természetesen nem pontosan illeszkedő fadarabokat jelent.

Az erdészeti köbméter 1,75 normál köbméternek, a hézagokat leszámolva 1 sima köbméter fának felel meg. A térfogatot a legegyszerűbb leellenőrizni. Jó tudni, hogy 1 m3 (1x1x1 m) ömlesztve feltöltött vizes kályhakész tűzifa nagyjából, fajtánként az alábbi súlynak felel meg:

  • Bükk-tölgy: 7,0 mázsa
  • Gyertyán: 7,5 mázsa
  • Akác: 5,5 mázsa

Ha 1 m3 ömlesztett, hasogatott tűzifát sorban felpakol a fáskamrában, az kb. 0,75-0,8 m3 mennyiség lesz.

Érdemes tehát pontosítani a megrendeléskor, hogy erdei vagy sima köbméterben történik a teljesítés. Ha erdei köbméterben állapodtak meg, de sima köbméterben szállították ki Önöknek a fát, úgy a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat.

Ha a fentieket elemezve úgy véli, hogy Önt megkárosították, a vállalkozás esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatának felderítését akár egyedi panaszbejelentésként, akár közérdekű bejelentésként kérheti a lakóhelye szerint illetékes, fogyasztóvédelmi hatáskörben első fokon eljárni tudó Kormányhivatalnál. Elérhetőségeket itt talál: www.nfh.hu/teruleti.

 tuzifa3.jpg

A fa fűtőértéke

A tűzelőanyagok vásárlásánál elsődleges szempont, hogy adott pénzösszegből mennyi fűtőértéket, energiát lehet vásárolni. A felhasználás előtt jóval korábban javasolt megvásárolni a tűzifát. A nedves tűzifa nagyon nehezen vagy egyáltalán nem ég, és sokkal kisebb a fűtőértéke.

A fűtőértéket tekintve a legjobb, ha legalább egy nyáron át, de még jobb, ha két nyáron át szárad a tűzifa a tárolónkban, fedett, szellős helyen. A frissen vágott, illetve magasabb víztartalmú fa a begyújtást követően először csak azért ég, hogy a vizet kipárologtassa a fából. Meleget csak ezután képes adni.

A magasabb fűtőértékű száraz tűzifa kedvezőbb m3 áron jön ki, ráadásul nem terheli a környezetet a keletkező szén-dioxiddal és nem károsítja a fűtőeszközt, a kéményt, mint a magasabb víztartalmú tűzifa. Tűzifaként értékesített leggyakoribb fafajták az akác, tölgy, bükk, gyertyán és a cser.

Kérdezzünk tehát rá a megrendeléskor, hogy frissen vágott, vagy már száradó tűzifa kerül kiszállításra. Számítsunk rá, hogy a nem a nyári időszakban, hanem ősszel megrendelt tűzifa nagy valószínűséggel magas víztartalmú lesz.

Tájékozódjunk előre az árakról

Az átlagos árakról érdemes tájékozódnia megrendelés előtt. Ha ezektől eltérően alacsonyabb árakon kínált - hirdetőújságokban megjelentetett bizonytalan eredetű hirdetések alapján – rendel, az ismeretlen helyről szállított, ömlesztve, ellenőrizhetetlen módon a teljesítéskor leborított kupac tűzifa mennyisége a rendelt és kifizetett mennyiségnek lehet, hogy csak a fele lesz. Hiszen nincs lehetőség a mennyiség ellenőrzésére.

Tanácsos elsősorban a térfogatra történő vásárlás (kalodában ill. a lerakás után megmérve) szemben a súlyra történő méréssel, ugyanis a térfogat gyakorlatilag nem függ a fa nedvességtartalmától).

Ha mégis az utcáról, illetve csak telefonszámos hirdetés alapján vásárol tűzifát, mindenképpen olyan szállítótól vásároljon, aki számlával igazolja a tűzifa eredetét és a mennyiség ellenőrizhető.

Kérjen számlát szavatossági jogai érvényesíthetősége érdekében

Fontos tehát, hogy kérjen számlát a vállalkozástól. Amennyiben a számla, vagy blokk rendelkezésre áll, szavatossági jogait érvényesítheti, ha a vállalkozás hibásan (hiányosan) teljesítette a szerződést, és emiatt Önt joghátrány érte.

Ha mennyiségbeli kétsége van a kiszállításkor, kérje a köbméter felmérését a helyszínen, s ha hiány van, annak pótlását. Ha minőségbeli panasza van, azt még átvétel előtt jelezze. Megegyezhetnek a rakomány cseréjében, vagy a vételár visszafizetésében.

Ha már átvette a tüzelőt, panaszát írásban is benyújthatja a vállalkozáshoz, amit a kereskedőnek 30 napon belül, írásban, érdemben kell válaszolnia. Ha ezen kötelességének nem tesz eleget, úgy az Ön lakóhelye, vagy a vállalkozás címe szerint illetékes Kormányhivatalhoz fordulhat.

A megvásárolt tűzifát szállítójegyen kell az eladónak átadnia, amelyhez mellékelni kell a tűzifa vásárlási tájékoztatót.

Amennyiben a vállalkozással nem tud megegyezésre jutni, jogainak érvényesítése érdekében bírósághoz, vagy azt megelőzően békéltető testülethez fordulhat. (www.bekeletetes.hu) A békéltető testületi út választását az eljárás gyorsasága, egyszerűsége, valamint költségkímélő jellege indokolhatja.

Ha nem hajlandók számlát adni az értékesítésről, úgy bejelentéssel élhet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (www.nav.gov.hu) felé.

Az alábbi internetes oldalon a jogszabálysértő tűzifa-forgalmazók tevékenységét és kilétét a NÉBIH folyamatosan nyilvánosságra hozza: http://portal.nebih.gov.hu/-/faanyag-kereskedelmi-lanc-ellenorzes

Ha úgy érzi/tapasztalja, hogy megtévesztés áldozata lett, és az eladótól nem kapott meggyőző választ észrevételeire és az eladó a további egyeztetéstől elzárkózik, panaszát a NÉBIH-hez is eljuttathatja (eutr@nebih.gov.hu), vagy a fogyasztóvédelmi hatáskörben elsőfokon eljáró Kormányhivatalhoz (www.nfh.hu/teruleti).

A NÉBIH „Tűzifát csak okosan!” című hasznos tájékoztató kiadványát letöltheti erről a linkről: http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/323140/T%C5%B1zif%C3%A1t+csak+okosan%21+.pdf/4ed2e089-e37c-4113-81d8-04f12d9ca083

 tuzifa2.jpg

Kereskedőknek: Új típusú szállítójegy és tűzifa vásárlói tájékoztató

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) célellenőrzést indított szeptember végén a tűzifa kereskedelem területén. Az elmúlt hetek vizsgálatai alapján a leggyakoribb probléma az új típusú szállítójegy hiánya, valamint annak hibás kitöltése.

A NÉBIH felhívja a faanyag kereskedelemben érintett vállalkozások figyelmét, hogy fatermékeknél is törvényi előírás a nyomon követhetőség biztosítása. Az élelmiszerekhez hasonlóan a fatermékek esetében is törvényi előírás, hogy biztosítani kell a nyomon követhetőséget a teljes kereskedelmi láncban.

Ennek egyik fontos kelléke a szállítójegy, amit a megfelelő kitöltés mellett nyilvántartásban is rögzíteni kell. A nyilvántartásokat 5 évig kell megőrizniük a kereskedőknek.

A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet, 2016. július 1-jén lépett hatályba, és előírja, hogy az erdészeti hatóság a hatósági ellenőrzés során próbavásárlást – ideértve az interneten történő vásárlást is – végezhet. Próbavásárlás esetén az erdészeti hatóság az ellenőrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezésekor igazolja, ezzel egyidejűleg a forgalmazó képviseletében eljáró személy a termék visszavétele mellett köteles a vételárat visszatéríteni. Ha a próbavásárlással lefolytatott hatósági ellenőrzés során a termék károsodik, részben vagy egészben megsemmisül, a vételár eljárási költségnek minősül, és a terméket a forgalmazónak nem kell visszavennie.

Tűzifának fogyasztó részére történő értékesítése esetén a szállítójegyhez mellékelni kell a meghatározott vásárlói tájékoztatót, melyet az erdészeti hatóság állít össze és a honlapján közzéteszi. A fogyasztó részére átadandó tűzifa vásárlói tájékoztató mintája letölthető a hatóság oldaláról erről a linkről: http://portal.nebih.gov.hu/-/modosult-a-tuzifavasarloi-tajekoztato

Ha a tűzifa fogyasztó részére történő értékesítése tömegre történik, az eladó

a) a szállítójegyen feltünteti

aa) a tömegmérés helyét, valamint

ab) a mérlegen elhelyezett törvényes tanúsító jel vagy hitelesítési bizonyítvány azonosítóját, vagy

b) a mérlegelési jegyet a szállítójegyhez csatolja, ha a mérlegelési jegy tartalmazza

ba) az a) pontban meghatározott adatokat vagy

bb) a tömegmérés helyét és a mérleg azonosítására alkalmas adatokat.

A faanyagterméklánc-felügyelettel kapcsolatos NÉBIH tájékoztató anyagok a kereskedők részére elérhetőek ezen a linken: http://portal.nebih.gov.hu/eutr