Mi is az a termékvisszahívás?

Cikkajánló: Mi áll valójában a termékvisszahívások mögött?

termekvisszahivas.jpg 

Szinte minden héten hallhatunk a médiában önkéntes termékvisszahívásról szóló híreket. De mit is jelent ez valójában? A www.gyartastrend.hu portál cikkéből megtudhatja, mi a menete a minőségbiztosításnak, a hibás ermék fogyasztóktól való visszahívásának.

A fogyasztóvédelmi hatóság honlapján Ön is tájékozódhat az önkéntes visszahívással érintett, nem-élelmiszer jellegű termékekről ezen az oldalon: http://www.nfh.hu/node/4299. A gyártók, forgalmazók részére szóló tájékoztatásunk a termékvisszahívás menetéről pedig itt olvasható: http://www.nfh.hu/node/4373.

Önkéntes termékvisszahívás

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 9., 12. és 14. §-ai alapján amennyiben a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, úgy a szükséges intézkedéseket köteles haladéktalanul megtenni.
 
Ha szükségesnek ítéli, a fogyasztók és a felhasználók egészségének és biztonságának érdekében elvégzi a forgalmazott termék mintájának felülvizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálja a termékre vonatkozó panaszokat, a nem megfelelő termékeket nyilvántartásba veszi, intézkedik az esetleges termékvisszahívásokról, és minden ilyen jellegű intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja a forgalmazókat és a piacfelügyeleti hatóságot.

Ha pedig úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint veszélyes termék esetén egyidejűleg tájékoztatni a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságot az intézkedések szükségességének okáról, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - a gazdasági szereplő kérése esetén – segítséget nyújt az önkéntes intézkedéssel kapcsolatos kérdésekben és azok végrehajtásban. Az önkéntes intézkedés nem von hatósági eljárást maga után, így szankció alkalmazására sem kerül sor.

Általában a kereskedők saját márkás termékek esetében még a számla bemutatásához sem kötik a termék visszavételét, jobb azonban, ha a termékek blokkját, számláját, jótállási jegyét megfelelően őrizzük, mivel ez nem csak ilyen esetben, hanem reklamációnk esetén is előfeltétele a kifogás rendezésének.

Hatóság által elrendelt termék visszahívás

Ha a Piacfelügyeleti Hatóság rendelte el egy termék forgalomból való kivonását és visszahívását, úgy a forgalmazónak kötelessége visszavenni a terméket és megtéríteni annak vételárát.

A visszahívás ekkor egy hatósági intézkedés, melyről a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény  15. § (2) e) pontja rendelkezik. E szerint, ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg e törvényben, európai uniós jogi aktusokban vagy jogszabályokban foglalt követelményeknek, jogosult „e) elrendelni a termék visszahívását, vagy - ha ez indokolt - a gazdasági szereplőkkel együttműködve megszervezni a termék fogyasztóktól vagy felhasználóktól történő visszahívását és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő megsemmisítését, valamint ellenőrizni ezek végrehajtását […]”.

A fenti intézkedést hatósági döntéssel rendelik el, mely kötelező együttműködést von maga után a visszahívott terméket gyártó, és forgalmazó vállalkozásokra.

Ebben az esetben tehát, ha Ön visszaviszi a visszahívott terméket a forgalmazóhoz, annak kötelessége azt visszavenni, és a termék árát visszaszolgáltatni az Ön részére. Hibás teljesítés esetén, tehát mikor a felek a szerződésük alapján, amelyben kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak egymás irányába (pl. vásárlás), a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ekkor a jogosult érvényesítheti a szavatosságból/jótállásból eredő jogait. Mivel a visszahívott termékeket eleve nem lehetett rendeltetésszerűen használni, annak sem javítása, sem cseréje a termék hibájából adódóan nem lehetséges, ezért Önnek a termék vételárát kell visszakapnia a kereskedőtől.

A fogyasztóvédelmi hatóság által elrendelt termékvisszahívásokról itt tájékozódhat: http://www.nfh.hu/veszelyes-termekek.

A magyar piacfelügyeleti hatóságok által letiltott termékek adatbázisa itt található: www.piacfelugyelet.hu (jelenleg nem üzemel).