Reklamálhat-e egy cég? Szavatossági szabályok

Jár-e kötelező jótállás, ha céges számlára vásárolt?

nemfogyaszto.jpg

Vissza lehet-e utasítani a reklamációt arra való hivatkozással, hogy a cég nem minősül fogyasztónak? Van-e érdekérvényesítésre lehetőség, ha egy árut egy cég nevére vásárolunk meg, de az meghibásodik?

Egy termék megvásárlásakor adásvételi szerződés jön létre az eladó és a vevő között, amelyre a Polgári törvénykönyv szabályai érvényesek; e szerint az eladó a hibás teljesítésért szavatossági felelősséggel tartozik.

Kötelező jótállás nincs a vállalkozásként vásárlók részére

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki.

Lényeges momentum tehát, hogy csak fogyasztói szerződésekre vonatkozik a jogszabály kiemelt védelme, vagyis az átlagfogyasztóknak biztosít többletjogosítványokat. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ 3. pontja alapján fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Vagyis gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég jogilag nem természetes személy, így fogyasztónak sem minősülhet.

Egy vállalkozásnak is vannak szavatossági jogai

A vevő kellékszavatossági jogai alapján kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen (például már nem gyártják azt a terméket, nem beszerezhető a kereskedő által), vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne (gazdaságosabb a termék javítása), figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

Vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

Vállalkozásként való vásárlás esetén a szavatossági jog a vásárlástól számított egy évig érvényesíthető.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 6:159. § (1) bekezdése szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Ptk. 6:163. § (1) bekezdése alapján a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.Az idézett szabályok nem csak az olyan szerződésekre vonatkoznak, ahol az egyik oldalon fogyasztó áll, hanem valamennyi szerződésre. A fentiekből következik, hogy a hibásan teljesített adásvételi szerződés tekintetében az eladói oldalon a szavatossági kötelezettségek fennállnak, amelynek alapján az eladónak gondoskodnia kell a hiba orvosolásáról.
nemfogyaszto2.jpg
Ha a gyártó, kereskedő egy termékre önkéntes jótállást vállal, akkor egy céges számlára vásárolt termék esetében is érvényesítheti a vevő a szerződéses jótállásban vállalt és rögzített jogait.

Ugyanakkor a kötelező jótállással árusított termékek esetében a jogszabályban rögzített többlet jogosítványok (például 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén való azonnali csere, helyszínen való javítás kötelezettsége 10 kg-nál súlyosabb termék esetén, egyéves bizonyítási teher a kereskedő oldalán) nem illetik meg az áfás számlával vásárló gazdasági szereplőket, kivéve: ha a jótállás vállalója kifejezetten vállalta ezen kötelezettségeket.

Amennyiben az eladó és a vevő között a szavatossági jogok érvényesítését illetően vita áll fenn, úgy elsősorban polgári peres eljárásban van mód annak rendezésére.

Vállalkozások számára is ajánljuk fogyasztóvédelmi tartalmú ingyenes okostelefon-alkalmazásunkat, mely a vita rendezése során már az üzletben segítségére lehet. Fogyasztóvédelem címmel tölthető le az app áruházakból.